İş Anlayışımız

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Tüm çalışma alanlarımızda ve şantiyelerimizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, birincil önceliğimiz olarak görülmektedir.

 • İş yerlerimizde çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda yürürlükte bulunan tüm mevzuatlar yerine getirilir,
 • Çalışanlarımıza yapmakta oldukları işlerde uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemleri tam anlamıyla öğretilerek, sürece destekleri ve aktif katılımları sağlanır.
 • Şantiyelerimizde, işçilerin, İşçi Temsilcisi ile temsil edilmesi ve İş Güvenligi Kurullarında birlikte karar alınması sağlanır. 
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek, olanaklar çerçevesinde iş yerlerimizde uygulanır.
 • İş kazalarının önlenebileceğine inanılır ve bu inançla gerekli olan tüm önlemler en üst düzeyde alınır.

Çevre Politikamız

AGE İnşaat olarak; faaliyet gösterdiğimiz ilk günden bugüne taahhütlerimizi yerine getirirken doğaya olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeye özen gösterdik.  Bulunduğumuz çevrenin korunması ve iyileştirilmesini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördük. 

Bu anlayışımızdan hareketle;

 • Çevre korumasına ait performans ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm şantiyelerimiz ve yatırımlarımızı doğaya minimum etki ile, sorumluluk bilinci içinde yürütmeyi,
 • Çalışanlarımızda ve tüm sosyal paydaşlarımızda sürdürülebilir kaynak kullanımı bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmayı,
 • Mevcut kaynakların korunması, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında bilinç oluşturmay ve geliştirmeyi,
 • İlgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi

taahhüt ediyor, kullanmakta olduğumuz doğal kaynakların gelecek kuşaklara güvenle  bırakılması adına çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz.

Kalite Politikamız

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda

 • Dürüstlük ve güven ilkesini esas alarak,
 • Dünya standartlarında bir kalite anlayışıyla,
 • En iyi ekipman ve en çağdaş mühendsilik gücünü kullanarak,
 • Tüm çalışanlarımız ile birlikte, takım ruhu içinde, yaratıcılıkla,
 • Sürekli eğitimlerle, niteliklerimizi sürekli geliştirerek,
 • Çevre ve iş güvenliği bilinci içerisinde,
 • Güncel yasalara ve mevzuatlara eksiksiz uyarak,

"Kaliteden hepimiz sorumluyuz" ilkesiyle kurmuş olduğumuz kalite sistemini sürekli iyileştirerek ve geliştirerek, yurt içinde ve yurt dışında örnek gösterilen bir firma olmak için çalışmaktayız.

X